Beperking doelgroepvermindering ouderen en jongeren vanaf 01/01/2020

Werkgevers in het Vlaams Gewest moeten rekening houden met een belangrijke beperking van de patronale verminderingen voor ouderen en jongeren vanaf 1 januari 2020.

Vanaf 1 januari 2020 ontvangt de werkgever gevestigd in het Vlaams Gewest:

  • pas vanaf 58 jaar – in plaats van 55 jaar – een doelgroepvermindering voor aanwerving én tewerksteling van ouderen;
  • geen doelgroepvermindering meer voor aanwerving van een middengeschoolde jongere (zonder diploma hoger onderwijs en < 25 jaar bij indiensttreding).

Voor laaggeschoolde jongeren en leerlingen alternerend leren blijft de doelgroepvermindering ongewijzigd behouden.

Een aanwerving van personen uit deze doelgroepen voor eind 2019, betekent een belangrijke kostenbesparing ten aanzien van diezelfde aanwerving vanaf januari 2020.

Deze bespreking is gebaseerd op ontwerpteksten. Aanpassingen zijn dus nog steeds mogelijk. Deze bespreking geldt tevens onder voorbehoud van publicatie in het Belgisch Staatsblad.