Compensatie coronavirus jaarlijkse vakantie bedienden  

Om de financiële impact van de coronacrisis te verminderen heeft de federale overheid voorzien in een compensatie van de kost van de gelijkstelling van de periodes van tijdelijke werkloosheid tot 31 december 2021 wegens overmacht corona, voor de jaarlijkse vakantie voor de bedienden. 

De compensatie overmacht voor corona is enkel voorzien voor werkgevers die in het 1ste en/of het 2de kwartaal van 2021 gebruik hebben gemaakt van tijdelijke werkloosheid corona voor hun bedienden en/of leerling-bedienden. 

De berekening voor de compensatie tijdelijke werkloosheid corona gebeurt door:

 • per werkgever een ‘compensatiepercentage’ te bepalen op basis van een ‘gemiddelde prestatiebreuk’ µ(corona) die wordt bekomen door de dagen tijdelijke werkloosheid overmacht corona van elke individuele bediende ten opzichte van zijn totale prestatie gedurende het 1ste en het 2de kwartaal 2021 vast te stellen en vervolgens de som ervan te proratiseren:
  • < 0,41 geeft als compensatiepercentage 0%,
  • >= 0,41 en < 0,51 = 40%,
  • >= 0,51 en < 0,61 = 50%,
  • >= 0,61 en < 0,71 = 60%,
  • >= 0,71 en < 0,81 = 70%,
  • >= 0,81 en < 0,91 = 80%,
  • >= 0,91 = 95%;
 • vervolgens dit ‘compensatiepercentage’ toe te passen op de som van de ‘prestatiebreuken’ van de individuele bedienden van de werkgever voor het 1ste, 2de, 3de en 4de kwartaal 2021 om zo het ‘gewicht’ van de werkgever te bepalen en op basis hiervan het aandeel van de werkgever in het totale ‘gewicht ‘ van alle werkgevers vast te stellen om zo uiteindelijk het compensatiebedrag te berekenen op basis van het ‘relatieve gewicht’ van de werkgever voor de verdeling van de voorziene enveloppe.

De berekening wordt uitgevoerd door de RSZ en het bedrag van de compensatie zal ter kennisgeving eind juni 2022 aan jullie worden overgemaakt.

Gelieve ons dit bericht te bezorgen zodat wij dit kunnen verrekenen met de rsz afrekening van het 2de kwartaal.