Overschrijding van de spilindex

De spilindex voor de openbare sector en de sociale uitkeringen werd overschreden in februari 2020. Verschillende vergoedingen werden bijgevolg geïndexeerd vanaf maart:

  • de meeste indexgebonden sociale uitkeringen (o.a. werkloosheidsuitkeringen, uitkeringen inzake zorgkrediet en tijdskrediet, ziekte- en invaliditeitsuitkeringen, kinderbijslagen, …);
  • het nationaal gewaarborgd gemiddeld minimummaandinkomen;
  • bepaalde sectorale minimumlonen;
  • de aanvullende vergoeding werkloosheid met bedrijfstoeslag (brugpensioen);
  • de loongrenzen voor de berekening van de werkbonus;
  • de vergoeding voor de flexi-jobs (nieuw minimum uurloon: € 9.55, inclusief vakantiegeld: €10.28).