PC 111: adreswijziging buitenland melden aan het Pensioenfonds


Indien uw arbeider verhuist naar of in het buitenland, dient hij Pensioenfonds Metaal OFP een officieel woonplaatsattest te bezorgen van de gemeente waar hij woont met vermelding van zijn Belgisch rijksregisternummer. Dit kan per post (Pensioenfonds Metaal OFP, Ravenstein Galerij 4/7, 1000 Brussel, België) of per email info@pfondsmet.be. Pensioenfonds Metaal OFP geeft deze adreswijziging vervolgens door aan de bevoegde Belgische overheidsinstantie.


Indien uw arbeider dit niet doet, dan zal zijn adreswijziging niet aangepast worden in de Belgische overheidsstromen en dit kan grote gevolgen hebben voor o.a. de uitbetaling van zijn aanvullend pensioen. Pensioenfonds Metaal OFP kan uw arbeider dan bv. niet meer informeren m.b.t. de jaarlijkse stand van zijn rekening (pensioenoverzicht) of de uitbetalingsmodaliteiten op pensioenleeftijd.


Op de overheidswebsite www.mypension.be of in de web-applicaties MyBenefit en MySavings van Pensioenfonds Metaal OFP kan de arbeider terugvinden welk adres geregistreerd werd.