Tijdelijke werkloosheid overmacht corona en overstromingen in 2021 gelijkgesteld voor jaarlijkse vakantie.

Gedurende geruime tijd was het onduidelijk of de dagen tijdelijke werkloosheid overmacht ten gevolge van corona in 2021 gelijkgesteld zouden worden voor het vakantiegeld en de vakantieduur.

Recent besliste de regering om de dagen tijdelijke werkloosheid overmacht ten gevolge van corona ook in 2021 gelijk te stellen voor het vakantiegeld en vakantieduur.

Hierdoor zal een werknemer die tijdelijk werkloos gesteld werd wegens overmacht door het coronavirus in 2021 en/of omwille van de overstromingen, geen impact ondervinden op de omvang van zijn vakantiegeld en vakantieduur in 2022.

De regering voorziet gedeeltelijk in de compensatie van de werkgeverskost van de gelijkstelling tijdelijke werkloosheid wegens overmacht ten gevolge van corona en de overstromingen voor de jaarlijkse vakantie. Een budget van ongeveer 153 miljoen EUR wordt voorzien om de betaling van het vakantiegeld gedeeltelijk te compenseren.
Op heden is het nog onduidelijk hoe deze compensatie concreet vorm zal krijgen.